Jezici

Engleski jezik

Grupni tečajevi

Dinamika:dva puta tjedno po dva školska sata
Trajanje:3 mjeseca
Fond sati:od 50 do 70 sati (ovisno o veličini grupe)
Razine:od A1.1
Cijena:320,00 € / 2.411,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Individualni tečajevi

Dinamika:u dogovoru s polaznikom, fleksibilni termini
Trajanje:ovisi o potrebama polaznika
Fond sati:30 školskih sati
Razine:od A1.1
Cijena:480,00 € / 3.616,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Konverzacijski tečajevi

Dinamika:u dogovoru s polaznikom, fleksibilni termini
Trajanje:ovisi o potrebama polaznika
Razine:od B1.1
Cijena:380,00 € / 2.863,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Jezici

Njemački jezik

Grupni tečajevi

Dinamika:dva puta tjedno po dva školska sata
Trajanje:3 mjeseca
Fond sati:od 50 do 70 sati (ovisno o veličini grupe)
Razine:od A1.1
Cijena:320,00 € / 2.411,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Individualni tečajevi

Dinamika:u dogovoru s polaznikom, fleksibilni termini
Trajanje:ovisi o potrebama polaznika
Fond sati:30 školskih sati
Razine:od A1.1
Cijena:480,00 € / 3.616,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Konverzacijski tečajevi

Dinamika:u dogovoru s polaznikom, fleksibilni termini
Trajanje:ovisi o potrebama polaznika
Razine:od B1.1
Cijena:380,00 € / 2.863,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Jezici

Talijanski jezik

Grupni tečajevi

Dinamika:dva puta tjedno po dva školska sata
Trajanje:3 mjeseca
Fond sati:od 50 do 70 sati (ovisno o veličini grupe)
Razine:od A1.1
Cijena:320,00 € / 2.411,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu

Individualni tečajevi

Dinamika:u dogovoru s polaznikom, fleksibilni termini
Trajanje:ovisi o potrebama polaznika
Fond sati:30 školskih sati
Razine:od A1.1
Cijena:480,00 € / 3.616,00 kn
 • radni materijal uključen u cijenu
 • provjera jezične razine uključena u cijenu
 • izdavanje certifikata uključeno u cijenu